Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Rozsud załožboweje rady wótekšyjo wakuum w politiskem zastupnistwje Serbow w Nimskej - zwězk a kraja su něto napominane

„Pšosba njamóžo se wót Załožby za serbski lud pódpěrowaś, dokulaž pśedmjat spěchowanja njewótpowědujo w statnem dogronje wó załoženju Załožby za serbski lud hopisanemu załožbowemu zaměroju ...“

Dalej cytaś

Offener Brief an die Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung für das Sorbische Volk ö.R. zur Sitzung am 30. November 2017

Betreff: Antrag auf Finanzierung der Urwahl einer demokratisch legitimierten Volksvertretung der Sorben und Wenden in Deutschland

Dalej cytaś

Centralna casnikarska konferenca pśi góźbje huzwólowanja pśedparlamenta serbskego luda

My, Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo „Serbski Sejm“ kaž teke „Rada starostow“ pśepšosujomy Was hutšobnje na centralnu Casnikarsku konferencu pśi góźbje huzwólowanja pśedparlamenta serbskego luda.

Dalej cytaś

Kulowate blido jo hunjasło wažne póstupowanja pśi hutwórjenju serbskego měnjenja wó psiducej serbskej kubłańskej politice

Kulowate blido dnja 23.8.17 w Serbskem domje w Budyšynje, kótarež jo gromadu wjadło radnu šyrokosć akterow a zajmcow, jo sajźiło nowe akcenty k rozwězanju aktualnych kubłańskich problemow a jo było zrazom wažny kšac za konkretizěrowanje pśedstajenjow wó pśiducej kubłańskej awtonomiji serbskego luda ...

Dalej cytaś