Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Pódpěrowańska akcija

Zachopjeńk januara smy startowali pódpěrowańsku akciju we formje pódpisowych lisćinow.

Dalej cytaś