Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Huberk „IT“

Čłony:

Jan Kosyk, Gunar Krawc, Hagen Domaška, Tomaš Wornar, Ilona Urbanojc

Huběrk „kubłanje a kultura“

Čłony:

Aneta Zahrodnikowa, Handrij Kluga, Christoph Haensel, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Christiana Piniekowa, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa

Huběrk „regionalne wuwiśe a góspodaŕstwo“

Čłony:

Hanzo Wylem-Keł, Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Christoph Haensel, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Udo Nikuš, Günther Thiele

Huběrk „workshop“

Huběrk za workshopy ma nadawki, kótarež spěchuju, pśewóźuju a hobzwarnuju pśez nowe póstarcenja to pókšacujuce huwiśe Serbskego sejma ku na hobjadnośc orientěrujucemu, bazowodemokratiskemu a doprědkaŕskemu gremiju. Wótpóglěd pśi tom jo, aby se dalej huwijało nic jano nutśikowne źěło sejma, ale aby se teke pozitiwne huwiśa wótwenka póstarcyli.

Čłony:

Ilona Urbanojc, Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann, Alex Pólk

Huběrk „wustawa a pšawo“

Čłony:

Hajko Kozel, Hanzo Wylem-Keł, Handrij Kluga, Měrćin Krawc, Hanka Selmer, Měrćin Wałda, Peter Kroh, Hagen Domaška, Gerat Šram, Alexander Drescher, Andreas Mroß

Huběrk „zjawnostne źěło“

Huběrk „zjawnostne źěło“ rozšyrja rozsudy, dokumenty, naraźenja a ideje Serbskego sejma w Serbach a jo zrownju prědny kontakt za medije. Wón ma nadawk, z wšyknymi medijami zwisk nawězaś a źěłabnosć serbskego ludowego zastupnistwa pósrědnjaś a rozkładowaś.

Čłony:

Handrij Wjeńk, Jadwiga Pjacec, Hajko Kozel, Gunar Krawc, Hanka Salmer