Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

februar 2017

Pógóršenje bramborskeje hucby serbskeje rěcy njejo akceptabelne

W wótwórjonem lisće napomina serbska parlamentowa iniciatiwa Serbski Sejm bramborske kněžarstwo ...

Dalej cytaś

Stellungnahme der Initiative Serbski Sejm zur Lage des Sorbischen Volkes

Bezugnehmend auf die Bitte des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst um Zuarbeit zur Erstellung des „Fünften Berichtes der Sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes“ hat die Initiative Serbski Sejm zu den in letzter Zeit schwerpunktmäßig bearbeiteten Bereichen Stellung genommen.

Dalej cytaś

Přeprošenje k zjawnej rozmołwje

Wjetši dyžli prjedy je zajim, problemy a šansy pomjenować a je rozrisać, ma-li kóždy móžnosć, zjawnje sobu rěčeć a sobu rozsudźe.

Dalej cytaś