Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 240
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(240): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 240, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}

Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}
Ideja wó sejmje zdrjajo a se rozšyrja – Dowažyś se demokratiju 5. septembera - Serbski sejm
Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Ideja wó sejmje zdrjajo a se rozšyrja – Dowažyś se demokratiju 5. septembera

Pód titelom: Dowažyś se demokratiju: Serbski sejm – k prědnemu razoju Parlament Serbow wóžywijo se 5.9. wót zeger 18.00 w budyšyńskem Kamjeńtnym domje ideja sejma. W ramiku 1. budyšyńskich tyźenjow demokratije su pšosone wšykne Serby a Serbowki kuždogo starstwa a z kuždeju mamineju rěcu pomjeniś nejwažnjejše temy, z kótarymiž by se dejał Sejm zaběraś ned pó swójom konstituěrowanju. Potom se wubjeru zgromadnje nejwažnjejše temy a se intensiwnje pśediskutěruju. Zajmnje buźo, lěc dojźo w zgromaźinje k toś tej temje k zgromadnemu parlamentariskemu stojnišću.

Ako hobkóńcenje móžo se pśi kulowatych blidach z moderaciju znatych łužyskich wósobinow dalej dikutěrowaś w małych kupkach.

Na zarědowanju hustupiju młode serbske muzikarje ako teke basnikarje a pokažo se film wó luźe Samow, kenž su žywe w pódobnej situaciji ako Serby.

Slědk