Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 240
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(240): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 240, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}

Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}
Kandidaća za Serbski sejm su so předstajili na wólbnym wjeršku dnja 29.09.2018 w Njebjelčicach - Serbski sejm
Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Kandidaća za Serbski sejm su so předstajili na wólbnym wjeršku dnja 29.09.2018 w Njebjelčicach

Nošerske towarstwo Smy z.t. je dnja 29.09.2018 přeprosyło do Njebjelčic na wólbnowjerškowe zarjadowanje. Něhdźe třiceći kandidatkow a kandidatow za Serbski sejm a dalši zajimcy su so w prěnim dźělu zetkanja w eksternje moderěrowanej dźěłarničce zaběrali z prašenjom, kak so datej zwuraznjeć a wuwiwać samopostajenje a samospołnomócnjenje Serbow. Wyše toho su přepruwowali metodu za namakanje zhromadneje přezjednosće při tworjenju rozsudow. Cyłkownje je so wopokazało, kak móhła wupadać demokratiska a do přichoda wusměrjena dźěławosć sejma.

Pozdźe popołdnju su so w druhim dźělu zarjadowanja žurnalistam a něhdźe połsta přitomnym předstajili kandidatki a kandidaća za Serbski sejm ze swojimi motiwami a programami. Za hornjołužiski a za delnjołužiski region ma so wuzwolić dwójce dwanaće zapósłancow. Za to su so předstajili žony a mužojo wšelakeje staroby ze serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež z Drježdźan, Lipska a Berlina, kotřiž móža za parlamentariske dźěło šěroki spektrum nazhonjenjow a kompetencow sobu přinjesć. Woni budu w přichodnych tydźenjach aktiwnje namołwjeć, zo bychu so wolerki a wolerjo registrować dali a wothłosowali.

Hač do 27. oktobra 2018 móža so Serbowki a Serbja dać zapisać jako wolerki a wolerjo. Kónc wólbow je sobotu, dnja 3. nowembra, w 10 hodźinach. Dalše informacije k wólbam a wo kandidatkach a kandidatach namakaja so na internetowej stronje.

Zetkanje je so zakónčiło z bjesadu a žiwej hudźbu, mnohimi rozmołwami a ze zhromadnym spiwanjom serbskich spěwow a ludowych pěsnjow.

Wróćo