Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 240
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(240): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 240, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}

Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(196): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#5 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#7 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#8 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#9 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#10 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#11 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#12 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#13 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#14 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#15 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#16 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#17 {main}
Zmakanje seśi pódpěrarjow Serbskego Sejma - Serbski sejm
Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Zmakanje seśi pódpěrarjow Serbskego Sejma


Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 240
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(240): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 240, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(144): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel))
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(125): Contao\ModuleNews->Contao\{closure}()
#8 system/modules/news/templates/news/news_full.html5(15): Contao\Template->__get('text')
#9 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/client...')
#10 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#11 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#12 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(218): Contao\FrontendTemplate->parse()
#13 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#14 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#18 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#19 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#20 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#21 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#22 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#23 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#24 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#25 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#26 {main}

Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(144): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel))
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(125): Contao\ModuleNews->Contao\{closure}()
#8 system/modules/news/templates/news/news_full.html5(15): Contao\Template->__get('text')
#9 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/client...')
#10 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#11 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#12 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(218): Contao\FrontendTemplate->parse()
#13 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#14 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 system/modules/core/elements/ContentModule.php(59): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentModule->generate()
#18 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#19 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#20 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#21 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#22 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#23 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#24 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#25 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#26 {main}

Źěłowa kupka Rady starostow, Towaristwa „Smy“ z. t. a Iniciatiwy za Serbski Sejm jo stwórtk 17. awgusta 2017 w Njebjelčicach wuraźowała. Głowna tema jo była zgłosenje zjawnostnego źěła. Zastupniki Rady starostow su chwalili wěcywuznate wuźěłanje informaciskich materialow, kenž se rozdźeliju w blišem casu na bergarjow, a prědne nacerjenje wólbnego pórěda we zmakanjach do togo.

Towaristwo „Smy“ jo pśed krotkim pla Załožby za serbski lud póžedanje na financielnu pódpěru pśigótowanja wólby do Serbskego Sejma stajiło.

Cłonki seśi pódpěrarjow Serbskego Sejma (wótlěwa): dr. Fryco Libo, Tomaš Čornak, dr. Měrćin Wałda, dr. Hartmut S. Leipner, Měrćin Krawc (bildka Měto Cerńa)

Wróćo