Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

09.11.19 Posedźenje Serbskeho sejma

w Domje zetkanja w Bórkowach (Am Bahndamm 12b, 03096 Bórkowy/Błota)

Dnjowy porjad:

 • 13:00 hodź. – posedźenski dźěl 1
 • 15:00 hodź. – přestawka
 • 15:30 hodź. – posedźenski dźěl 2
 • 18:00 hodź. – kónc
 1. Witanje
 2. Poskitk rozmołwy za hosći (něhdźe 30 mjeńšin)
 3. Zwěsćenje přitomnych zapósłancow
 4. Dopušćenje zwukowych a wobrazowych nahrawanjow
 5. Wobzamknjenje dnjoweho porjada
 6. Wozjewjenje termina a městna přichodneho posedźenja
 7. Zapodaće:
  1. Formalne a wobsahowe wumjenjenja za požadanja Serbskeho sejma (Hagen Domaška, podpěrowar dr. Andreas Kluge)
  2. Lěpše  zaznawanje w zjawnosći (Hanzo Wylem-Keł)
  3. Wothłosowanje wo darmotnej pomocy za zarjadowanje dokumentoweho archiwa přez NISE (Hanzo Wylem-Keł)
  4. Rozpušćenje wólbneje komisije kaž tež noworjadowanje wróćostupjenjow a pomjenowanje naslědnych zapósłancow (Hagen Domaška, podpěrowar Jan Kosyk)
 8. Kontrola protokola
 9. Rozprawy a protokole wuběrkow a zamołwitych nadawkow
 10. Wšelčizny

Posedźenje je zjawne.

Wróćo