Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Wuberk „IT“

Čłony:

Jan Kosyk, Gunar Krawc, Hagen Domaška, Tomaš Wornar, Ilona Urbanojc

Wuběrk „kubłanje a kultura“

Čłony:

Aneta Zahrodnikowa, Handrij Kluga, Christoph Haensel, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Christiana Piniekowa, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa

Wuběrk „regionalne wuwiće a hospodarstwo“

Čłony:

Hanzo Wylem-Keł, Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Christoph Haensel, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Günther Thiele, Kim Domnick, Henryk Matuš

Wuběrk „workshop“

Workshopowy wuběrk ma nadawki, pokročowace wuwiće Serbskeho sejma na konsens orientowany, bazowodemokratiski a doprědkarski gremij přez nowe impulsy spěchować, přewožować a zwarnować. Zaměr při tym je, nic jenož nutřkowne dźěło sejma dale wuwiwać, ale tež pozitiwne wuwića zwonka postorčić.

Čłony:

Ilona Urbanojc, Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann, Alex Pólk

Wuběrk „wustawa a prawo“

Čłony:

Hajko Kozel, Hanzo Wylem-Keł, Handrij Kluga, Měrćin Krawc, Hanka Selmer, Měrćin Wałda, Peter Kroh, Hagen Domaška, Gerat Šram, Alexander Drescher, Andreas Mroß

Wuběrk „zjawnostne dźěło“

Wuběrk „zjawnostne dźěło“ rozšěrja rozsudy, dokumenty, namjety a ideje Serbskeho sejma w Serbach a je zdobom prěni kontakt za medije. Wón ma nadawk, z wšěmi medijemi styki nawjazać a dźěławosć serbskeho ludoweho zastupnistwa sposrědkować a rozjasnić.

Čłony:

Handrij Wjeńk, Jadwiga Pjacec, Hajko Kozel, Gunar Krawc, Hanka Salmer