Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Wuberk „IT“

Čłony:

Jan Kosyk, Gunar Krawc, Hagen Domaška, Tomaš Wornar, Ilona Urbanojc

Wuběrk „kubłanje a kultura“

Čłony:

Aneta Zahrodnikowa, Handrij Kluga, Christoph Haensel, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Christiana Piniekowa, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa

Wuběrk „regionalne wuwiće a hospodarstwo“

Čłony:

Hanzo Wylem-Keł, Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Christoph Haensel, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Udo Nikuš, Günther Thiele

Wuběrk „workshop“

Čłony:

Ilona Urbanojc, Sofija Cyžec, Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann, Alex Pólk

Wuběrk „wustawa a prawo“

Čłony:

Hajko Kozel, Hanzo Wylem-Keł, Handrij Kluga, Měrćin Krawc, Hanka Selmer

Wuběrk „zjawnostne dźěło“

Čłony:

Handrij Wjeńk, Jadwiga Pjacec, Sofija Cyžec, Gunar Krawc, Christoph Haensel